VI Jornada SIP

Giovedì26Nov20152015-11-262015-11-26
Palau de Congressos (La Llotja) Av. Tortosa, 4 - 25005 Lleida, Spagnaadmon@sipconsultors.com

9:30 Recepció dels assistents. Benvinguda 10:00 El sector porcí a Espanya i Europa Evolució tècnica i econòmica en els últims anys a Espanya. Comparativa amb els principals països europeus (InterPIG). 10:50 Estàndards productius Estan afectats pel temps i la mida de l'empresa? Estàndards del període 2012-14. Consistència. Evolució en el període analitzat. Incidència de la mida de l'empresa. 11:10 Sistemes d'alimentació de Mares Comparativa dels diferents sistemes d'alimentació. 11:30 Pausa - Cafè 12:15 Tendències i alternatives en la producció de garrins Evolució de la producció numèrica de garrins. Valoració i alternatives. 12:45 Resultats de l'enquesta de la millora en l'IC Causes de l'evolució favorable de l'IC de l'Engreix. Expectatives futures. 13:00 Factors que influeixen en el cost d'alimentació Variabilitat en el preu i conversió del pinso. Relació entre el preu i la conversió. 14:00 Dinar